معاونت خدمات و محیط زیست شهری
معاونت خدمات و محیط زیست شهری
   
  • مدیریت فضای سبز شهری
   مدیریت فضای سبز شهری

   مدیریت فضای سبز شهری

    

   تاریخچه
   گستردگی مسائل و علوم مرتبط با فضای سبز شهری افزایش نیاز شهروندان به این گونه فضا ها همگام با ماشینی شدن شهرها و در نهایت تاثیر بسیار چشم گیرکیفیت محیطی و عملکردی این فضاها بر رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده توسط شهرداری سبب گردید تا ایجاد یک تیم کارشناسی و در واقع یک اتاق فکر تخصصی برای ارتقا سطح کمی و کیفی فضای سبز شهری در حوزه معاونت خدمات شهری احساس گردد براین اساس مدیریت نظارت بر امور پارکها و فضای سبز به عنوان یکی از مدیریتهای زیر مجموعه معاونت خدمات شهری در سال 1384 پس از تغییرات مدیریتی با هدف تقویت رویکرد کارشناسی و برنامه ریزی در فرآیند توسعه و نگهداری فضای سبز شهری تشکیل گردید.
   این مدیریت با جذب کارشناسان مرتبط و برنامه ریزی مناسب در کنار استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران باتجربه در عرصه فضای سبز شهری و با تلفیق مطالعات پژوهشی با مباحث اجرائی و حضور مستمر در کارگاههای تخصصی فضای سبز، ضمن نظارت مستمر وکارشناسی بر عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز ، با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی بین مناطق شهرداری ، در راستای ارتقاء کمی و کیفی فضای سبز اقدامات موثری انجام داده است.

   اهداف

   بهبود وضعیت فضای سبز و افزایش سرانه فضای سبز.
   - حفظ کیفیت فضای سبز و افزایش کمی و متناسب در مناطق مختلف سطح شهر.
   - تکریم ارباب رجوع
   - فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در نگهداری و توسعه فضای سبز.
   -کاهش هزینه ها
   - استفاده بهینه از فضاهای سبز، باز و منابع محیطی در اختیار
   ارزش بالای زمین در فضای شهری از یک سو و لزوم توسعه فضای سبز در بافتهای مرکزی شهر به منظور کاهش آلودگی های محیطی و اثرات منفی جزایر حرارتی از سوی دیگر این مدیریت را بر آن داشته تا با استفاده از راهکارهای نوین علمی اقداماتی را در قالب های ذیل طرح ریزی و اجرایی نماید.
   ایجاد و توسعه بوستانهای بزرگ و موضوعی منجمله (پارک بهار، گلها، دانش، مینیاتوری، متحرک، خورشید، کال چهل بازه و ...) و مجموعه های تفریحی در نقاط مختلف شهر. جهت افزایش سرانه فضایس بز و توزیع متناسب و عادلانه فضای سبز و...

   - توسعه فضای سبز در بافت مرکزی با استفاده از راهکارهای نوین
   الف- افزایش حجم سبز راهکاری علمی در راستای افزایش عملکرد محیطی فضای سبز شهری است که از طریق درختکاری ، ساماندهی درختان موجود، پرچینکاری ، اجرای هرس های فرم و ... قابل دستیابی است .
   ب- توسعه عمودی: که با استفاده از گونه های بالا رونده، ایجاد دیوار سبز، دلتا لاک، ایجاد کریدورهای محیطی در بافت مرکزی و تلاش در راستای ایجاد فضای سبز خطی در امتداد محور و ... محقق می شود .
   -استفاده بهینه و حد اکثری از منابع آبی موجود و در اختیار با:
   الف- طراحی و اجرای طرح جداسازی آب خام از آب شرب - استفاده از سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار و توسعه آن در فضای سبز .
   ب - حذف آبیاری تانکری از خیابانها و بلوار های اصلی با استفاده از تامین آب از طریق انشعابات آب و فاضلاب واحداث مخازن و
   ج - افزایش راندمان آبیاری با اجرای اصول آبیاری
   د - استفاده از سیستمهای  تصفیه خانه های نوین در پارکها

   AVL در سیستمهای آبیاری جهت بهبود کیفیت و کنترل بیشتر و ...

   این مدیریت با توجه به شرح وظایف محوله پیچیدگی و تخصصی بودن مسائل مربوط به فضای سبز پرسنل تخصصی خود را در چهار زمینه به شرح ذیل سازماندهی نموده است:
   1- تاسیسات وسیستمهای آبیاری و روشنایی
   2- توسعه و بازپیرائی فضای سبز
   3- مدیریت و نگهداری فضای سبز
   4- مطالعات و طراحی و زیبا سازی

   1- کارشناسان بخش تاسیسات برقی و آبی:
   وظایف کلی این قسمت عبارتند از:

   • نظارت و کنترل کلیه امور مرتبط با پروژه های آبی، تحت فشار و شبکه جداسازی آب خام از آب شرب شهر مشهد .
   • نظارت بر اجرا و نگهداری سیستمهای آبیاری (دستی ، تانکری و تحت فشار ) با رویکرد توسعه سیستمهای نوین آبیاری.
   • نظارت بر اجرا و نگهداری آبنماها و تاسیسات برقی
   2- کارشناسان بخش توسعه و بازپیرائی فضای سبز:
   وظایف کلی این قسمت عبارتند از:
   • نظارت بر تامین و تولید گونه های گیاهی با کیفیت و مناسب توسط سازمان پارکها و فضای سب و کنترل نحوه تحویل گل و گونه های گیاهی به مناطق و بررسی صورت وضعیت های مربوطه .
   • نظارت بر نحوه هرس درختان درگیر با شبکه برق توسط سازمان پارکها فضای سبز.
   • کنتر ل و نظارت بر پروژه های احداث و بازپیرائی پارکها و فضای سبز در سطح مناطق و ارائه گزارشهای مربوطه
   • نظارت بر پروژه های ساماندهی درختان سطح شهر بویژه عملیاتهای روتبال ، هرس و ...
   • نظارت بر آماده سازی کمپهای اسکان زائر غدیر ، باباقدرت ، وحدت و ... ( در بخش فضای سبز )

   3- کارشناسان بخش نظارت و کنترل نگهداری فضای سبز
   وظایف کلی این قسمت عبارتند از:
   • نظارت بر عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز در امور مرتبط با نگهداری پارکها و فضای سبز مناطق
   • نظارت بر حفظ و توسعه کمربند سبز
   • نظارت بر نحوه نگهداری درختان روتبالی
   • کنترل و نظارت بر پروژه های تهیه شناسنامه پارکها و باغات ، پلاک کوبی ، ریشه کنی درختان قطاعی شده ، اسکن و شناسایی درختان خطری و ...

   4- کارشناسان بخش مطالعات و طراحی و زیبا سازی
   وظایف کلی این قسمت عبارتند از:
   • نظارت بر عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز در امور مرتبط با طراحی فضای سبز و پارکهای محله ای و سایر وظایف سازمان درزمینه توسعه و بازپیرایی فضای سبزو پیمان های منعقده جهت انجام پروژه های خاص یا فرامنطقه ای نظیر استقبال از بهار ، برگزاری نمایشگاههای بین المللی و ....
   • نظارت بر تهیه طرح و اجرای پروژه های خاص و یا فرا منطقه ای نظیر : استقبال از بهار ، برگزاری نمایشگاههای بین المللی ، گل کاری سطح مناطق (تهیه طرح و اجرا) ، بازپیرائی فضای سبز تقاطعها و آیلندها ، احداث و تکمیل سیستمهای روشنایی تاسیسات و آب نما در پارک ها و میادین، آب نماهای موزیکال، زیر سطحی و هوشمند و نور پردازی های خاص، تهیه و نصب فلاورباکس ها ، کنترل کیفیت و خرید لوازم بازی ، مبلمان پارکی و تجهیزات برای پارکها ،احداث پارکهای موضوعی ، باغ گیاهشناسی،پارک بهار، و...

   مدیر نظارت بر پارکها و فضای سبز
   نام و نام خانوادگی:مهدی یعقوبیتاریخ و محل تولد: -
   میزان تحصیلات: -
   رایانامه:--تلفن:--
   فکس:--
   پل های ارتباطی
   تلفن تماس :05138533233فکس :05138533233رایانامه :yaghoobi-ma@mashhad.ir
   آدرس :میدان امام خمینی- ساختمان شهرداری منطقه 8 - طبقه 4
مجموع بازدیدها : 3,088,262
تعداد بازدید امروز : 4
تعداد بازدید دیروز : 603
آخرین به روزرسانی : 13:47  1397/03/06
آدرس :

میدان شهدا- شهرداری مرکز - ساختمان توسعه - طبقه اول

تلفن :051-32243943
فاکس :051-32243944
رایانامه :armat-el@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد