11°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی مشاغل شهری و دبیرخانه کمیسیون بند 20

    مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی مشاغل شهری و دبیرخانه کمیسیون بند 20

    شرح وظایف :

    برنامه ریزی و سیاستگذاری و نظارت بر اجرای امور بند20 و اجرای آرای صادره و کنترل وضعیت آلایندگی و مزاحمت اصناف و مشاغل در سطح شهر.
    پیگیری و رسیدگی به شکایات شهروندان از صنوف از طریق کمیسیون بند20 و ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف دعاوی شهرداری.
    سیاستگذاری و برنامه ریزی در ساماندهی.
    شناسایی ظرفیت ها و امور جاری سازمان ها و ادارات شهرداری و استفاده در راستای ساماندهی.
    نظارت بر نحوه استقرار اصناف و مشاغل در راستای ایجاد شهری پاک و ایمن و عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی.
    نظارت و ارزیابی کارگزاران، مشاوران و پیمانکاران فعال در منطقه در وظایف محوله .
    بررسی ، تهیه و ارسال لوایح تخصصی مرتبط و ارسال به معاونت خدمات و محیط زیست شهری جهت اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر.
    پی گیری و نظارت به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و دستورالعمل های مربوط.
    تدوین دستورالعمل ها و راهکارهای مورد نیاز در حوزه وظایف مدیریت.
    پیگیری و تشکیل کمیته راهبردی ساماندهی اصناف و مشاغل شهری جهت تهیه و پیگیری دستورالعملها و استانداردهای مورد نیاز.
    مشارکت در زیبا سازی محیط شهری با رویکرد ساماندهی اصناف و مشاغل شهر و کاهش آلایندگی های زیست محیطی.
    تهیه ،تصویب و تائید طرح های فرهنگ سازی و آموزش شهروندی برای اصناف و مشاغل.
    تدوین استاندارد های لازم جهت ساخت و تجهیز و اصلاح مراکز ساماندهی .
    پیشنهاد و بررسی بودجه مناطق در راستای ساماندهی.
    حضور نماینده در کمیته تخصصی ساماندهی مناطق.(تصویب طر ح ها و پروژه های ارائه شده در مناطق)
    نظارت عالیه بر قراردادها، طرح ها و پروژه ها در حال اجرا در مناطق.
    شناسایی و ممیزی اصناف و مشاغل شهر و تهیه بانک جامع اطلاعاتی مربوطه.
    شناسایی روندها و تهیه برنامه های اجرایی جهت ایجاد فرایند مکانیزه جهت اجرا در شهر الکترونیک.
    نظارت، پایش ، ارزیابی و رتبه بندی شهرداری مناطق و ارائه گزارش به معاونت خدمات و محیط زیست شهری در خصوص ساماندهی.
    ارزیابی اصناف و مشاغل از لحاظ رعایت اصول ایمنی، بهداشت، سلامت و آرامش محیط زیست و ایجاد انگیزه تشویقی.
    تهیه بسته های آموزشی و آموزش و بازآموزی نیروی های انسانی مرتبط.
    تهیه جزوه های آموزشی مرتبط با هر صنف (نحوه فعالیت، استانداردهای زیست محیطی، استانداردهای شهرسازی و ...) و اطلاع رسانی به اصناف.


     

    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :051-38533304فکس :051-38533304رایانامه :naeemi-mo@mashhad.ir
    آدرس :میدان امام خمینی