معاونت خدمات و محیط زیست شهری
معاونت خدمات و محیط زیست شهری
   
  • طبقه بندی آموزش شهروندی
  • پیام های ایمنی
   پیام های ایمنی

   1. آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد .

   2. اول ایمنی – بعد کار
   3. از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید .

   4. ایمنی اصل ضروری از اشتغال به شمار می رود.

   5. آلودگی محیط زیست زندگی انسان را تهدید می کند .

   6. اکر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید ،رعایت ایمنی و بهداشت را سر لوحه کارتان قرار دهید.

   7. ابزارکار باید همیشه سالم و بی عیب باشد.

   8. آتشی که گرمی بخش زندگی است می تواند نابود کننده آن نیز باشد.

   9. ابزارهای دستی را روی کف زمین ،در راهروها نگذارید .

   10. آتش حریف زورمندی است که به کسی رحم نمی کند .

   11. استفاده از گوشیهای ایمنی در محیطهای پر سر و صدا الزامی است .

   12. آمار نشان می دهد که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیا طی کوچک ایجاد شده است

   13. اولین اشتباه ، آخرین اشتباه است .

   14. احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی !

   15. از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل.

   16. اهمیت وفوریت هر کاری چندان زیاد نیست که نتوان آن را به طریق بی خطر انجام داد.

   17. اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه د ارید امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهید .

   18. ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم .

   19. احتیاط شرط عقل است .
   20. ازحمل چندین بسته با حجم با دو دست که مانع دید شما می شود خودداری کنید ، از تعداد بسته ها بکاهید و بر دفعات حمل آن بیافزایید

   21. آیا می دانید شوخی های خطر ناک در محیط کار یکی از مهمتر ین عوامل ایجاد حادثه است .

   22. از زیر بار معلق و ناپایدار عبور نکنید .

   23. استفاده از لواز م حفاظت فردی ( ماسک –فیلتر – دستکش – روکش – پوتین و...) در کار با مواد شیمیایی ضروری است .

   24. اگر در معرض عبور یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید ، باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک به سر گذارید تا آسیب نبینید.

   25. ایمنی مسئله ای است مربوط به همه

   26. ابزار کار را د رجیب خود جای ندهید .

   27. از تماس با اشیاء مشکوک جداً خودداری کنید.

   28. از آلوده شدن زخم به گرد و غبار ویا تماس با ابزار کار خودداری نمائید .

   29. از تجارب دیگران استفاده کنید .

   30. استحکام پله های نردبان را قبل از بالا رفتن از آن بررسی کنید .

   31. اول از نر دبان پایین بیایید سپس آنرا جابجا کنید .

   32. ابزار ناقص را از محیط دور کنید .

   33. از نر دبان پایین بیایید و جای آنرا تغییر دهید تا به محل کار دسترسی پیدا کنید .

   34. انتهای نر دبان باید از محلی که منظور دسترسی به آن است حداقل یک متر بالاتر قرار گیرد

   35. الوار و تخته زیرپایی چوب بست ترا قبل از ایستادن روی آن بررسی کنید تا از استحکام آن مطمئن گردید .

   36. ایمنی ضامن سلامتی است .

   37. از استعمال کهنه برای پاک کردن روغن و گریس اضافی روی قطعات ماشین در حال حرکت خودداری کنید .

   38. اگر نمی دانید ، سئوال کنید .

   39. از وسایل حفاظتی خود همیشه استفاده کنید .

   40. به شانس تکیه نکنید ،دستورالعمل های کار را مو به مو اجرا کنید .

   41. به هیچ وجه به ماشین دست نزنید مگر آنکه اجازه و اطمینان داشته باشید ، حفاظ آنها درجای خود قراردارد .

   42. برق خادمی است که میتواند قاتل هم باشد.

   43. به دستور العمل ها و علائم ایمنی توجه خاص مبذول دارید .

   44. بهتر است از تجارب مصدومین پند بگیریم نه آنکه خود مصدوم شویم .

   45. برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف ،باید از دستکش های مناسب آن کار استفاده نمود .

   46. با رعایت اصول ایمنی ، از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم.

   47. بهای هرحادثه همیشه سنگین است .

   48. به ایمنی فکر کنید.
   49. با رعایت ایمنی در کارگاه از حوادث جلوگیری کنیم .

   50. بعد از اتمام کار ، وسایل و ابزار کار را در محل مخصوص خود قرار دهید .

   51. برق کسی را دوست دارد که از او بترسد.

   52. برای انجام هر کار اول فکر کنید .

   53. به امید روزی که اصول ایمنی در کلیه شئون اجتماعی رعایت شود.

   54. با رعایت اصول ایمنی از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم.

   55. برای به جلو راندن بشکه با دست های مجهز به کف دست به سطح آن فشار دهید.

   56. بسته های حجیم مانع دید است .

   57. به سیم ها بدون روپوش دارای زدگی که در آن جریان برق برقرار است هرکز دست نزنید.

   58. برای نظافت ماشین یا روغن کاری آن ، ابتدا ماشین را متوقف سازید .سپس حفاظ آنرا بردارید.

   59. با آچار ترک دار کار نکنید.

   60. بد خبر نمی کند، آماده باشید .

   61. به ایمنی فکر کنید تا در امان باشید .

   62. به محض زخمی شدن دست یا سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید ،کوچکترین جراحت وخراش می تواند سلامتی شما را بخطر اندازد .

   63. برای حمل ظروف محتوی اسید و مواد خورنده و سوزاننده از چرخ دستی استفاده کنید .

   64. با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث جلوگیری کنید.

   65. به محض بریدگی دست و پا و سایر اعضاء از کمگ های اولیه استفاده کنید .

   66. برای حفظ جان خود به دستورات حفاظتی توجه کنید

   67. با روش صحیح خود ایمنی راعملاً تبلیغ کنید.

   68. برای کار در ارتفاع از نردبان استفاده کنید .

   69. برای صعود به محل بلند از چیدن از چهار پایه ، جعبه و غیره رویهم خودداری کنید و حتماً از نردبان مطمئن استفاده نمایید.

   70. پیشگیری موثر تر از درمان است .

   71. پلیکان بدون نرده راه رو مرگ است.

   72. پلیکانی که بیش از چهار نرده دارد ، از سمت پرتگاه باید نرده داشته باشد .

   73. پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید .

   74. پایه نردبان را نباید روی آجر یا نردبان لق قرارداد ، تکیه گاه آن روی کف زمین باید مسطح و محکم باشد.

   75. تماس با برق انسان را بسرعت برق نابود میکند .

   76. تصمیم بگیرید سال نو را بدون حادثه بگذرانید .

   77. تجربه را تجربه کردن خطاست .

   78. تعییر محل اتکاء نردبان به دیوار در حالیکه روی آن ایستا ده اید ،خطر دارد.

   79. توصیه های ایمنی را جدی بگیرید.

   80. جهت روغنکاری قسمتهای خطرناک ماشین ،ابتدا آنرا متوقف سازید سپس مبادرت به روغن کاری کنید.

   81. چیدن چند جعبه رویهم به عنوانزیرپایی خطر دارد. زیرا کمترین حرکت و لغزش پا موجب واژگون شدن جعبه ها و سقوط می گردد.

   82. چه بسا یک جراحت مختصر دراثر لاقیدی به یک کانون چرکی خطرناک تبدیل شده سلامت شما را مورد تهدید قرار دهد .

   83. چگونه باید میخ را به دیوار کوبید ، انتهای فوقانی میخ را با دو انگشت سبابه و شست نگهدارید تا درصورت لغزیدن و در رفتن سرمیخ زیر ضربه چکش ، چکش با انگشتان شما تصادم نکند و آنرا زخمی ننماید .

   84. جهت ایمنی کار بازرسی نمائید.

   85. چون برق دیده نمی شود، هیچ موقع کابل را لمس نکنید .

   86. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی .

   87. خودتان را تمیز نگهدارید.

   88. خوب فکر کنید تا خوب به مقصد برسید .

   89. خطر همیشه به چشم دیده نمی شود .

   90. خطر همیشه در کمین است .

   91. خطر پاره شدن یا بازشدن و سقوط بار را همیشه درنظر داشته باشید .

   92. حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه علتی دارد .

   93. حوادث را قبل ازوقوع پیش بینی کنید .

   94. حصول ایمنی در نتیجه همکاری دسته جمعی است .

   95. حفاظت ضامن سلامتی است ، عزیزان شما انتظار دارند سلامت به خانه برگردید.

   96. حادثه خبر نمی دهد.
   97. حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید، چون روز خوش، روز بدون حادثه است .

   98. حواث قابل پیشگیری است .

   99. حفظ سلامتی شما گرانمایه ترین اصل درزندگی به شمار می آید.

   100. حفاظت جان کارکنان بسیار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشی از حوادث در محیط کار است.

   101. درهنگام کار باید از لباس منظم و صحیح استفاده نمود.

   102. در یک محیط ارام کار کنید .

   103. دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید.

   104. در وسایل ایمنی اغلب اوقات تجربه گران تمام می شود.

   105. دریچه ها و چاله های کف کارگاه را باید با نرده محصور و با چراغ قرمز(علامت خطر) مشخص گردد تاکسی در آن سقوط نکند.

   106. در پس هر حادثه نوعی سهل انگاری وجود دارد.

   107. در سرراه خود مواظب میخ ها باشید .

   108. درهرکاری که عقل و احتیاط تواماً بکار رود از حوادث پیشگیری خواهد شد.

   109. در موقع کارکردن با اشیاء از کفش های حفاظتی استفاده کنید تار صورت سقوط شیئی سنگین پای شما آسیب نبیند.

   110. دربهای خروجی و راه روهای منتهی به آن باید همیشه آزاد باشد تا کارگران بتوانند هنگام بروز حریق در اسرع وقت از آن خارج شوند.

   111. دستگیره های چرخ دستی باید حفاظ داشته باشد تا پشت دست به درودیوار تصادم نکند وزخمی نشود.

   112. درموقع کار با دریل از لباس کار با آستین بسته استفاده کنید.

   113. در برابر خطرات ناشی از کار، خود را حفظ کنید.

   114. درصورت عدم آشنایی از تعمیر دستگاه های برقی خودداری کنید.

   115. دو بازوی نرد بان و پله های آن باید از چوب محکم ساخته شده و گره و ترک نداشته و زبانه های هر پله بطور صحیح و محکم در گامهای دو بازو قرار گرفته باشد.

   116. دقت بیشتر ، احتیاط بیشتر .

   117. رعایت نظم وانضباط درکارگاه خطر حوادث را کم می کند .

   118. رعایت نظم وترتیب درکارگاه برابر نصب کار انجام شده است.

   119. راهروها ومحل آمدورفت کارگران در کارگاه باید خالی از هرگونه مانعی باشد.

   120. راه درب خروجی اضطراری را با چیدن اشیاء زائد از قبیل صندوق – نردبان – بشکه و غیره سد نکنید .

   121. زیرپایی ناسالم خطر سقوط دارد.

   122. روز خوش روز بدون حادثه است .

   123. روپوش سیم برق را قبل از وصل آن به جریان برق بررسی کنید.

   124. سال خوش، سال بدون حادثه است.

   125. سلامتی بالاترین نعمت است، آن را به آسانی از دست ندهید.

   126. سانحه از بی مبالاتی ، شتابزدگی وعدم دقت ناشی می شود.

   127. سکوی بالارو باید نرده و آستانه داشته باشد تا ازخطر سقوط پیشگیری شود.

   128. شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است.

   129. شیب نردبان به نسبت چهار بریک است.

   130. شتابزدگی پشیمانی به دنبال دارد.

   131. شستشوی لباس با بنزین و مواد نفتی جان عده ای را به آتش کشیده است. شما دیگر آن را آزمایش نکنید.

   132. شرایط وموقعیت های خطرناک را اصلاح کنید.

   133. صدمات هر اندازه جزئی باشد تحت معاینه و درمان قرار دهید.

   134. صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یک نوع سرمایه گذاری است.

   135. طریقه صحیح انجام کار را ازسرپرست خود بیاموزید.

   136. طنابی که رشته های پاره دارد بکار نبرید .

   137. جهت حمل ظروف محتوی اسید ومواد خورنده و سوزاننده از چرخ دستی استفاده کنید.

   138. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

   139. عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه

   140. علم ناقص خطرناک است .

   141. عزیزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگردید.

   142. عزرائیل در دست شما است.

   143. عصبانیت و خستگی حادثه بدنبال دارد .

   144. عمر کوتاه خود را با سانحه کوتاه تر نکنید.

   145. غفلت ، اشتباه ، مسامحه ، فراموشی از عوامل حوادث می باشد.

   146. غرور و جهالت درهنگام کار با وسایل برقی جان انسان را تهدید می کند .

   147. غفلت موجب پشیمانی است.

   148. فقط شما هستید که موقع زخمی شدن رنج و زیان می بینید .

   149. قسمتهای مختلف چوب بست را از نظر استحکام قبلاًبازرسی کنید تا از استحکام آن مطمئن گردید.

   150. فقط عینک قابل تعویض است نه چشمها .

   151. قبل از توقف ماشین حفاظ را برندارید.

   152. قسمتهای گردنده بدون حفاظ خطرناکترین قسمت ماشین آلات است.

   153. قبل از شروع به کار، آستین بلند را از داخل بالا بزنید ، یا از بند مخصوص برای بستن آستین استفاده کنید.

   154. قطعات تخته و الوار میخ دار را که درکف کارگاه پراکنده است ازسرراه بردارید.

   155. قبل از هرنوع کار به علائم توجه کنید.

   156. کارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمی شود.

   157. کوچکترین ضایعه در مدار برق ، مرگ آفرین است.

   158. کار از محکم کاری عیب نمی کند.

   159. کوچکترین خراش و جراحت می تواند سلامتی شما را به خطر اندازد .

   160. کار را به کاردان بسپارید .

   161. کلاهک حفاظتی اره دوار برای پیشگیری چنین حادثه ای تعبیه شده است.

   162. کار با آچار ترک دار خطرناک است.

   163. کارخود را با توجه به مقررات ایمنی انجام دهید.

   164. کار با قلمی که انتهای آن کوفتگی ولهیدگی داشته باشد، خطرناک است.

   165. کیف دردار که به شانه آویزان باشد، مناسبترین جا برای ابزار کار است.

   166. کوچکترین خراش وجراحت را پانسمان کنید.

   167. کار را بعد از کنترل نمودن کامل شرایط شروع کنید.

   168. کسی از شما محافظت نمی کند.

   169. کارگران رنده کار با ماشین رنده بدون حفاظ کار نکنید .

   170. بند کلاهتان را محکم کنید .

   171. محیط کار خود را تمیز ومرتب نگاهداری کنید.

   172. ممکن است وضع شما خوب باشد ولی بهتر است از وضع همکاران و زیردستان خود آگاه باشید.

   173. معایب کار و شرایط خطرناک را فوراًٌ به مافوق اطلاع دهید.

   174. نظم و نظافت درکارگاه از حوادث کم می کند.

   175. نگذارید حاصل دسترنج همگان با آتش فنا شود.

   176. نوک قسمت بدون دسته سوهان تیز است ، دست شما را زخمی می کند.

   177. نظم و ترتیب در محل کار الفبای ایمنی است.

   178. نردبان باید با یک زاویه 30 درجه به دیوار تکیه داده شود و روی زمین سرنخورد .

   179. وسایل کار را بطور منظم و دسته بندی نگاهداری کنید .

   180. وسایل حفاظت فردی ، ضامن سلامتی و تندرستی شماست .

   181. همیشه درهنگام کار درارتفاعات از کمربند ایمنی با طناب نجات استفاده کنید.

   182. هرگز سیم بدون دوشاخه را به پریز نزنید .

   183. هرگز با ابزار فرسوده و معیوب کار نکنید .

   184. هنگام حمل اشیاء طویل بخصوص سرپیچ و درهای خروجی مواظب اشخاص دیگر باشید.

   185. درهنگام اره کردن همیشه از دسته مخصوص باردادن چوب استفاده کنیدتا درموقع اتمام برش، دست شما با تیغه اره تصادم نکند.

   186. همیشه و درهمه حال محتاط باشید و قبل از هرکاری به عواقب آن فکر کنید .

   187. هنگام بدست گرفتن و حمل ا شیایی که قسمتهای برنده و لبه های تیز دار، دستکش حفاظتی بدست کنید تا زخمی نشوید.

   188. همیشه از آچاری استفاده بکنید که کاملاً به مهره مورد نظر بخورد.

   189. هرگزبا ابزار کار فرسوده، ترک دار و معیوب کار نکنید.

   190. هنگام کار با دستگاه های برقی همیشه از ابزاری که دستگیره عایق دارد، استفاده کنید.

   191. هنگامی که ماشین در حرکت است، اقدام به پاک کردن آن با کهنه و امثال آن ننماید، بلکه ابتدا ماشین را متوقف سازید ، سپس آنرا پاکن کنید.

   192. هیچگاه به قسمتهای متحرک ماشین دست نزنید .

   193. هربیشه گمان مبر که خالی است ، شاید پلنگ خفته باشد.

   194. هنگام جوشکاری، ریخته گری وسایر کارهایی که در نور بسیار شدید صورت می گیرد، استعمال عینک حفاظتی ضروری است.

   195. هنگام کار در ارتفاع ماننده کوه = نوردان کمربندی حفاظتی بکار برید .

   196. هنگام جوشکاری ، ریخته گری و کارهایی که ممکن است به چشم صدمه برساند ، عینک حفاظتی بکار برید تا به چشم شما آسیبی نرسد و همچنی

    

   تعداد بازدید :6648
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
    
مجموع بازدیدها : 3,088,342
تعداد بازدید امروز : 84
تعداد بازدید دیروز : 603
آخرین به روزرسانی : 13:47  1397/03/06
آدرس :

میدان شهدا- شهرداری مرکز - ساختمان توسعه - طبقه اول

تلفن :051-32243943
فاکس :051-32243944
رایانامه :armat-el@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد