معاونت خدمات و محیط زیست شهری
معاونت خدمات و محیط زیست شهری
   
  • طبقه بندی آموزش شهروندی
  • معرفی گیاهان فضای باز

   معرفی درختان

   نام گیاه: چنار                
   نام علمی: platanus sp
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: زیاد
   شرایط آب و هوایی: معتدل و مرطوب


   نام گیاه: اقاقیا                 
   نام علمی: Robina sp
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: کم
   شرایط آب و هوایی: معتدل


   نام گیاه: زبان گنجشک
   نام علمی: Fraxinus sp
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: معتدل - سرد و مرطوب


   نام گیاه: افرا          
   نام علمی: acer sp
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: مقاوم به سرما   نام گیاه: افرای سرخ      
   نام علمی: acer rubrum
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: بسیار مقاوم


   نام گیاه: شب خسب- گل ابریشم    
   نام علمی: albizia
   نیاز نوری: آفتابی یا نیم سایه
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: مقاوم به سرما


   نام گیاه: ارغوان                     
   نام علمی: cersis
   نیاز نوری: آفتابی یا نیم سایه
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: معتدل


   نام گیاه: ازگیل                              
   نام علمی: mespilus
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: بسیار مقاوم به سرما   نام گیاه: ژونی پروس
   نام علمی: Juniperus
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: معتدل


   نام گیاه: عناب                     
   نام علمی: zizphus
   نیاز نوری:
   نیاز آبی:
   شرایط آب و هوایی:   نام گیاه: سرو شیراز
   نام علمی: cupressus
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: معتدل مدیترانه ای


   نام گیاه: ابریشم مصری        
   نام علمی: caesalpinia
   نیاز نوری: آفتابی تا نیم سایه
   نیاز آبی: کم تا متوسط
   شرایط آب و هوایی: معتدل   نام گیاه: پر
   نام علمی: cotinus
   نیاز نوری: آفتابی یا سایه
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: معتدل


   نام گیاه: اکالیپتوس         
   نام علمی: eucalyptus
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: گرم - تعدای مقاوم به سرما   نام گیاه: سماق
   نام علمی: rhus
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: گرم - مقدای مقاوم به سرما


   نام گیاه: زرشک
   نام علمی: berberis
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط و منظم
   شرایط آب و هوایی: معتدل   نام گیاه: پیراکانتا
   نام علمی: pyracantha
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: معتدل و نسبتا مرطوب


   نام گیاه: بید سرخ
   نام علمی: salix purpurea
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: زیاد
   شرایط آب و هوایی: معتدل و مرطوب   نام گیاه: زغال اخته
   نام علمی: cornus
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: سیار مقاوم


   نام گیاه: گز
   نام علمی: tamarix
   نیاز نوری: آفتابی
   نیاز آبی: کم
   شرایط آب و هوایی: بسیار مقاوم   نام گیاه: زالزالک
   نام علمی: crataegus
   نیاز نوری: آفتابی یا نیم سایه
   نیاز آبی: متوسط
   شرایط آب و هوایی: مرطوب و نسبتا سرد

   معرفی گیاهان پیازی

   نام گیاه: زنبق
   نام علمی: Iris sp
   نوع گیاه: یکساله-دائمی
   روش تکثیر: تقسیم ریزوم
   شرایط نوری: آفتاب-نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اوایل بهار


   نام گیاه: سنبل
   نام علمی:Hyacinthus sp.
   نوع گیاه: یکساله-دائمی
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: سبک و قلیایی
   زمان گلدهی: بهار   نام گیاه: لاله
   نام علمی: Tulipa sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: غنی و سبک
   زمان گلدهی: بهار   نام گیاه: نرگس
   نام علمی: Narcissus sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: غنی و سبک
   زمان گلدهی: بهار


   نام گیاه: کوکب
   نام علمی: Dahlia sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: سبک
   زمان گلدهی: تابستان


   نام گیاه: لاله واژگون
   نام علمی: Fritillaria sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب-سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: بهار


   نام گیاه: زعفران زینتی
   نام علمی: Crocosmia sp
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: بهار


   نام گیاه: اختر
   نام علمی: Canna sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: تقسیم ریزوم
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: سبک
   زمان گلدهی: تابستان


   نام گیاه:مریم معطر
   نام علمی: polianthes sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: غنی
   زمان گلدهی: شهریور تا آبان


   نام گیاه:آماریلیس
   نام علمی: Amarillis sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: پیاز
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: سبک و غنی
   زمان گلدهی: تابستان و پاییز


   نام گیاه:آلیوم
   نام علمی: Allium sp نام گیاه: بنفشه
   نام علمی: Viola sp
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب-کمی سایه
   شرایط خاک: خاک معمولی- مرطوب
   زمان گلدهی: اوایل بهار

    

    

   نام گیاه: شب بو
   نام علمی:Matthiola annua
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
   شرایط خاک: سنگین رسی
   زمان گلدهی: بهار - تابستان
    

    

    

   نام گیاه: لادن
   نام علمی: Tropeolum majus
   نوع گیاه: یکساله- دائمی
   روش تکثیر: بذر - قلمه
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: تابستان تا اواسط پاییز

    

    

    

   نام گیاه: آهار
   نام علمی: Zinnia elegans
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: تابستان تا پاییز

    

    

   نام گیاه: حنا
   نام علمی: Impatiense balsamina
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر- قلمه
   شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
   شرایط خاک: غنی
   زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: گل ستاره ای
   نام علمی: Aster sp
   نوع گیاه: یکساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب-سایه- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اوایل تابستان تا اواسط پاییز

    

    

   نام گیاه: میمون
   نام علمی: Antirrhinum majus
   نوع گیاه: یکساله - دوساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اوایل بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: لوبلیا
   نام علمی: lobelia erinus
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر -قلمه
   شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه- سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواخر بهار تا اواسط پاییز

    

    

   نام گیاه: تاج الملوک
   نام علمی: Aquilegia sp
   نوع گیاه: دوساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
   شرایط نوری: آفتاب - سایه - نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: داوودی
   نام علمی: Chrysanthemum sp
   نوع گیاه: یکساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه - قلمه
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: پاییز

    

    

   نام گیاه: زبان در قفا
   نام علمی: Delphinium sp
   نوع گیاه: یکساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: سبک
   زمان گلدهی: بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: مریم گلی
   نام علمی: Salvia sp
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر - قلمه
   شرایط نوری: آفتاب- سایه - نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواسط بهار

    

    

   نام گیاه: عسلی
   نام علمی: Iberis sempervirens
   نوع گیاه: دوساله- دائمی
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواسط بهار تا زمستان

    

    

   نام گیاه: سدم
   نام علمی: Sedum sp
   نوع گیاه: یکساله- دائمی
   روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی با زهکش مناسب
   زمان گلدهی: اواسط بهارتا واواسط تابستان


   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: پیاز-بذر
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: معمولی با زهکشی خوب
   زمان گلدهی: بهار تا تابستان


   نام گیاه:گلایل
   نام علمی: Gladiolus sp
   نوع گیاه: دائمی
   روش تکثیر: پیاز-بذر
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: بهار و تابستان

   معرفی گیاهان فصلی

   نام گیاه: بنفشه
   نام علمی: Viola sp
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب-کمی سایه
   شرایط خاک: خاک معمولی- مرطوب
   زمان گلدهی: اوایل بهار

    

    

   نام گیاه: شب بو
   نام علمی:Matthiola annua
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
   شرایط خاک: سنگین رسی
   زمان گلدهی: بهار - تابستان
    

    

    

   نام گیاه: لادن
   نام علمی: Tropeolum majus
   نوع گیاه: یکساله- دائمی
   روش تکثیر: بذر - قلمه
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: تابستان تا اواسط پاییز

    

    

    

   نام گیاه: آهار
   نام علمی: Zinnia elegans
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: تابستان تا پاییز

    

    

   نام گیاه: حنا
   نام علمی: Impatiense balsamina
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر- قلمه
   شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
   شرایط خاک: غنی
   زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: گل ستاره ای
   نام علمی: Aster sp
   نوع گیاه: یکساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب-سایه- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اوایل تابستان تا اواسط پاییز

    

    

   نام گیاه: میمون
   نام علمی: Antirrhinum majus
   نوع گیاه: یکساله - دوساله
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اوایل بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: لوبلیا
   نام علمی: lobelia erinus
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر -قلمه
   شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه- سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواخر بهار تا اواسط پاییز

    

    

   نام گیاه: تاج الملوک
   نام علمی: Aquilegia sp
   نوع گیاه: دوساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
   شرایط نوری: آفتاب - سایه - نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: داوودی
   نام علمی: Chrysanthemum sp
   نوع گیاه: یکساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه - قلمه
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: پاییز

    

    

   نام گیاه: زبان در قفا
   نام علمی: Delphinium sp
   نوع گیاه: یکساله - دائمی
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب
   شرایط خاک: سبک
   زمان گلدهی: بهار تا تابستان

    

    

   نام گیاه: مریم گلی
   نام علمی: Salvia sp
   نوع گیاه: یکساله
   روش تکثیر: بذر - قلمه
   شرایط نوری: آفتاب- سایه - نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواسط بهار

    

    

   نام گیاه: عسلی
   نام علمی: Iberis sempervirens
   نوع گیاه: دوساله- دائمی
   روش تکثیر: بذر
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی
   زمان گلدهی: اواسط بهار تا زمستان

    

    

   نام گیاه: سدم
   نام علمی: Sedum sp
   نوع گیاه: یکساله- دائمی
   روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
   شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
   شرایط خاک: معمولی با زهکش مناسب
   زمان گلدهی: اواسط بهارتا واواسط تابستان

    

   معرفی گیاهان پوششی


    

   - بومادران:

   مراقبت: هرس سالیانه و حذف شاخه های گلدهنده (فرم دهی)

   کاربرد: ایجاد پرچین طولی و حجمی در فضای سبز پارکها ، میادین ، لچکی ها، بلوارهای کم عرض

    

    

    

   - آلیسوم

   مراقبت: ایجاد بستر سبک و غنی، کلش پاییزه جهت رویش مجدد در بهار

   کاربرد: پوشش گلدار در فضای سبز پارکها، میادین، لچکی ها، پوشش گلدار در سطوح شیب دار

    

    

    

   - بابونه

   مراقبت: هرس سالیانه پس از گلدهی، حذف شاخه های گلدهنده

   کاربرد: پوشش گلدار و سبز در فضای سبز پارکها، میادین، لچکی ها، خصوصاً میادین بزرگ ،پوشش سبز در سطوح شیب دار

    

    

    

   - سراستیوم:

   مراقبت: هرس سالیانه پس از گلدهی در بهار (پوشش سبز)

   کاربرد: پوشش گلدار و سبز در سطوح شیب دار، باغهای صخره ای، باکس های گل

    

    

    

   - مارگریت

   مراقبت: حذف شاخه های گلدهنده پس از گلدهی

   کاربرد: پوشش گلدار در فضای سبز پارکها،میادین ، لچکی ها، بلوارهای کم عرض

    

    

    

   - شبدر آمریکایی (دایکوندرا)

   مراقبت: مالچ پاشی در پاییز

   کاربرد: پوشش سبز در باغهای صخره ای، لچکی ها، میادین کوچک

    

    

    

   - فستوکا

   مراقبت: حذف شاخه های بذر دهنده

   کاربرد: ایجاد پرچین کوتاه در فضای سبز پارکها ، باغهای صخره ای

    

    

    

   - فرانکنیا(چمن کویر)

   مراقبت:هرس سالیانه در صورت نیاز (فشردگی)

   کاربرد: پوشش سبز در بزرگراهها ، لچکی ها ، میادین

    

    

    

   - وینکا (پیچ تلگرافی)

   مراقبت: هرس سالیانه و مالچ پاشی

   کاربرد: پوشش سبز در سطوح شیب دار ، باغهای صخره ای و باکس های گل

    

    

    

   - آویشن خزنده

   مراقبت: مالچ پاشی به مقدار کم

   کاربرد: پوشش سبز در سطوح شیب دار ، باغهای صخره ای و باکس های گل

    

    

    

   - آهار رونده

   مراقبت ویژه : مالچ پاشی و کلش در پاییز

   کاربرد اختصاصی شهری: ایجاد پوشش گلدار در سطوح شیب دار، باغهای صخره ای و میادین کوچک

    

    

   تعداد بازدید :8771
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
    
مجموع بازدیدها : 3,088,279
تعداد بازدید امروز : 21
تعداد بازدید دیروز : 603
آخرین به روزرسانی : 13:47  1397/03/06
آدرس :

میدان شهدا- شهرداری مرکز - ساختمان توسعه - طبقه اول

تلفن :051-32243943
فاکس :051-32243944
رایانامه :armat-el@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد