فهرست طبقات
شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۴۳ ۸۲
چچ
2KrYudin2LHZitmBINmF2YHYp9mH2YrZhSDZiCDZiNin2pjZhyDZh9in2Yog2YXYsdiq2KjYtyDYqNinINit2YjYstmHINmF2LnYp9mI2YbYqiDYrtiv2YXYp9iqINmIINmF2K3Ziti3INiy2YrYs9iqINi02YfYsdmK

تعاریف مفاهیم و واژه های مرتبط با حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری

تعاریف و مفاهیم آماری مربوط به حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری، در زمستان 89 توسط مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد تدوین گردیده است که از طریق لینک های زیر می توانید فایل PDF را دانلود ...

تعاریف و مفاهیم آماری مربوط به حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری، در زمستان 89 توسط مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد تدوین گردیده است که از طریق لینک های زیر می توانید فایل PDF را دانلود نمائید. در حال حاضر(سال 1389) این مستند توسط مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دفتر نظارت و استانداردهای آماری مرکز آمار ایران، تهیه گرده است .

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: