فهرست طبقات
شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۵۱ ۶۶
چچ
2YXZgtix2LHYp9iqINmF2YTZiiDYs9in2K7YqtmF2KfZhiDZhdix2KrYqNi3INio2Kcg2KfZitmF2YbZiiDZiCDZhdit2KfZgdi42Kog2LPYp9iu2KrZhdin2YbZh9inINiv2LEg2KjYsdin2KjYsSDYrdix2YrZgg==

مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق

فصل اول کلیات عمومی « مرتبط با کلیه تصرف ها » راه پله ها درها حفاظ پله ها بالکن و تراس دودکش نورگیرها، داکت ها، تهویه ها آسانسور جهت بهره برداری مستند حاضر در قالب فایل PDF ...

فصل اول
کلیات عمومی « مرتبط با کلیه تصرف ها »
راه پله ها
درها
حفاظ پله ها
بالکن و تراس
دودکش
نورگیرها، داکت ها، تهویه ها
آسانسور

جهت بهره برداری مستند حاضر در قالب فایل PDF قابل دانلود می باشد

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: