یکشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۹ ۲۸۰
چچ
2LPZitin2YfZhyDYp9mG2KrYtNin2LHZh9mI2KfZiiDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8=

سیاهه انتشارهوای شهر مشهد

در گزارش حاضر نتایج مربوط به سیاهه انتشار آلایندگی شهر مشهد برای سال مبنای 1396 ارائه شده است.در این سیاهه انتشار منابع آلاینده شهر مشهد به دو دسته کلی متحرک و ساکن تقسیم شده اند. منابع متحرک شامل انواع وسایل نقلیه فعال در شهر مشهد از جمله ناوگان های خودرو سواری، تاکسی، وانت، اتوبوس واحد،
اتوبوس سرویس، مینی بوس، موتورسیکلت و کامیون می باشد. منابع ساکن نیز به پنج بخش اصلی نیروگاه،صنایع آلاینده )شامل صنعت فولاد، ریخته گری، سیمان، آجر و سایر صنایع(، خانگی و تجاری، پایانه های مسافری و باری زمینی، هوایی و ریلی و جایگاه های توزیع سوخت بنزین تقسیم بندی شدند.

مطالب زیرمجموعه
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3517939249674
Qt: 1.3696818351746