فهرست طبقات
شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ ۱۰:۵۳ ۲۱۷۵
طبقه بندی:
  • پیامها و اطلاعیه ها
  • اخبار اصلی
چچ
2LXYr9mI2LEg2YXYrNmI2LIg2b7Ysdiv2Ycg2YfYp9mKINii2YjZitiyINin2YrZhtiq2LHZhtiq2Yog2LTYrw==

در معاونت خدمات و محیط زیست شهری محقق شد:

صدور مجوز پرده های آویز اینترنتی شد

مدیر روابط عمومی و مشارکتهای مردمی حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد از صدور مجوز پرده های آویز سطح شهر از طریق سایت این معاونت خبر داد و گفت: از این پس تنها راه صدور مجوز برای نصب پرده های آویز در سطح شهر فقط از طریق اینترنت می باشد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و مشارکتهای مردمی معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد سید محمد مشتاقیان افزود: هدف از فعال سازی این خدمت در سایت معاونت به دو دلیل است ابتدا جهت سهولت دسترسی مردم به این خدمت شهرداری و جلوگیری از اتلاف و قت آنان و دوم برای جلوگیری از ازدحام شهروندان در ادارات است.
وی به خدمت محور بودن سایت این معاونت اشاره کرد و افزود: متقاضیان با مراجعه به سایت www.services.mashhad.ir می توانند پس از تکمیل و ارسال درخواست خود، ظرف مدت 48 ساعت پاسخ و مجوز خود را از طریق همین سایت دریافت کنند.
مدیر روابط عمومی و مشارکتهای مردمی معاونت خدمات و محیط زیست شهری تاکید کرد: بهتر است شهروندان برای صرفه جویی در وقت خود از این سامانه برای دریافت مجوز های لازم اقدام کنند.
وی همچنین خاطر نشان کرد به زودی کلیه سیستمهای صدور مجوز در حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری صرفاً از طریق همین سامانه و آدرس انجام خواهد شد و شهروندان عزیز می توانند بدون نگرانی از ترافیک و سفرهای درون شهری ،با دسترسی به اینترنت کلیه درخواستهای خود را پیگیری نمایند.


 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9426134427389
Qt: 3.1534397602081