شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ۱۲:۱۴ ۶۵۲
طبقه بندی: اخبار اصلی
چچ
2KfYq9ix2KfYqiDZhdmB2YrYryDYr9ix2K7YqtmD2KfYsdmKINiv2LEg2YPYp9mH2LQg2KLZhNmI2K/ar9mKINi12YjYqtmK

اثرات مفید درختکاری در کاهش آلودگی صوتی

افزایش جمعیت،گسترش شهرها و ماشینی شدن زندگی سبب شده، انواع آلودگیهای زیست محیطی از جمله آلودگی های شیمیایی، صوتی، بصری وبیماریهای ناشی از آن خصوصا در شهرهای بزرگ تشدید شود مخصوصا در کلان شهرهایی مانند مشهد به دلیل تردد بسیار زیاد انواع وسایل نقلیه و وجود منابع متعدد آلوده کننده محیط زیست این امر بیشتر مشهود است.
در این بین آلودگی صوتی، اگر چه هم به صورت مستقیم برشنوایی تاثیر گذاشته ولی اثرات غیر مستقیمی بر سلامتی انسان دارد که از آن جمله می توان، حساسیت عصبی، خستگی جسمی وروحی، اضطراب، آشفتگی خواب و... را نام برد ولی به دلیل ناملموس بودن اثرات آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر نظارت بر پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد از تاثیر چشمگیر فضای سبز در کاهش صدا در سطح شهر ها خبر داد و گفت: وجود درختان در تقلیل صداها و آلاینده های صوتی بسیار مفید است و علاوه بر آن نقش های متعددی در بهبود محیط زندگی خصوصا در شهرها ایفا می نمایند و در واقع گیاهان انرژی صدا را جذب و پراکنده می نمایند و به عنوان سپری در برابر این آلودگی عمل می نمایند، البته با توجه به نوع، ارتفاع، تراکم و موقعیت درختان و شرایط مختلف آب و هوایی میزان تقلیل شدت صوت متفاوت خواهد بود.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و مشارکت های مردمی معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد مهدی یعقوبی نوع گیاهان را در این روند مهم ارزیابی کرد و افزود: درختان پهن برگ نظیر افرا، اقاقیا و چنار بیش از سوزنی برگان، مقدار صدا را تقلیل می دهند ولی در زمستان که فاقد شاخ و برگ هستند در تقلیل صدا تاثیر چندانی ندارند، بنابراین اگر هدف، حفظ اثر کاهندگی درختان در طول سال باشد لازم است، ترکیبی از درختان سوزنی برگ نظیر سرو شیراز و کاج تهران با درختان پهن برگ در نوارهای درختکاری کاشته شود.
وی برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد را اینگونه عنوان کرد و گفت: پروژه های متعددی خصوصا طی چند سال اخیر در جهت ایجاد فضای سبز و نوار درختکاری در حاشیه خیابان ها و خصوصا بزرگراهها از جمله بزرگراه امام علی(ع)، بزرگراه شهیدکلانتری، بزرگراه شهید بابانظر و.... اجرایی گردیده و فعالیت های گسترده ای در جهت توسعه کمربند سبز و تکمیل درختکاری حاشیه معابر صورت پذیرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی کنترل آلودگی صوتی را ضروری دانست و ادامه داد: به دلیل اثرات زیانبار آلودگی صوتی بر سلامتی انسان ها، کاهش وکنترل آن یک امر ضروری است که برای رسیدن به این هدف باید به روش های متعدد در جهت کاهش یا حذف سروصدا ازمنبع تولید، جلوگیری از انتشار و نفوذ صدا و نیز محافظت از گیرنده اقدام نمود.
مدیر نظارت بر پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد سایر اقدامات را برای کاهش آلاینده ها اینگونه برشمرد:
• کنترل صدای ناشی از وسایل نقلیه موتوری ازطریق کنترل فنی وسیله نقلیه ،کنترل سرعت و...
• بناکردن ساختمان به دور از منبع آلودگی صوتی
• ضد صداکردن ساختمان ها و واحدهای مسکونی با استفاده از مصالح پیش ساخته آکوستیک دردیوارها وسقف ها ویا دوجداره کردن شیشه پنجره ها خصوصا درحاشیه بزرگراه ها
• محدود وممنوع کردن عبور کامیونها و وسایل نقلیه پرصدا به داخل شهر
• آموزش عمومی افراد جامعه، به منظور ارتقاء فرهنگ شهری واجتماعی نظیر ملاحظه دراستفاده از بوق اتومبیل،کنترل صدای رادیو وتلویزیون و...
• ایجاد فضای سبز ازطریق کاشت درختان ودرختچه هابه منظور جذب انرژی صوتی
مهدی یعقوبی تصریح کرد: اگر بخواهیم شهر مشهد، علی رغم وجود منابع متعدد آلوده کننده، شهری با توسعه پایدار و پاک و مناسب زندگی برای شهروندان باشد، ضمن اینکه لازم است تمامی ادارات دخیل در این موضوع از جمله اداره محیط زیست، راهنمایی و رانندگی و ... اقدامات کنترلی خود را با جدیت پیگیری نمایند، می بایست روند توسعه فضاهای سبز و درختکاری، با تاکید بر کاشت درختان و درختچه های بومی و نیز جایگزینی گیاهان پوششی کم نیاز به جای چمن با جدیت ادامه یافته و مشارکت شهروندان در حفظ آن نیز بیش از گذشته تقویت گردد .
 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2765566507975
Qt: 2.2252144813538