فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۳ ۱۱:۰۸ ۱۵۴
طبقه بندی:
  • پیامها و اطلاعیه ها
  • اخبار اصلی
چچ
2YfYsdizIDU3NSDZh9iy2KfYsSDYp9i12YTZhyDYr9ix2K7YqiDZh9mF2LLZhdin2YYg2KjYpyDYoti62KfYsiDZgdi12YQg2LLZhdiz2KrYp9mGIA==

مدیر نظارت بر امور پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد خبر داد:

هرس 575 هزار اصله درخت همزمان با آغاز فصل زمستان

مدیر نظارت بر امور پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: از ابتدای دی‌ماه تاکنون 83 هزار درخت و درختچه در سطح فضای سبز مناطق هرس شده‌است.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و مشارکتهای مردمی معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی از هرس 575 هزار درخت و درختچه در سطح فضای سبز مناطق در بازه زمانی دو ماهه خبر داد.
وی افزود: هرساله طی دو نوبت در فصل تابستان و زمستان هرس درختان و درختچه‌ها در سطح شهر صورت می پذیرد ، به نحوی که در قالب عملیات حذف تنه جوش و پاجوش در فصل تابستان و عملیات هرس زمستانه در فصل زمستان برنامه ریزی و اجرا می گردد که در سال جاری در فصل تابستان برای تعداد یک میلیون و دویست هزار اصله درخت هرس سبز و حذف تنه جوش و پاجوش صورت پذیرفته و هرس زمستانه نیز از ابتدای دی شروع و درحال اجرا می باشد.
یعقوبی تصریح‌ کرد: در کل سطح مناطق مطابق بازدید میدانی صورت گرفته در 1018 آدرس هرس انجام خواهد شد که تاکنون در 321 آدرس این مهم صورت پذیرفته است و تا پایان بهمن ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.
مدیر نظارت بر امور پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد عملیات هرس درختان را مطابق تقویم باغبانی و از ضروریات تقویم باغبانی فضای سبز خواند و عنوان‌کرد: انجام عملیات هرس درختان ، علاوه بر زیبایی بخشی به درخت از ازدیاد آفات و بیماری‌ها جلوگیری نموده ، ودیر زیستی درخت را افزایش خواهد داد.
به گفته وی هرس زمستانه شامل درختان خزان‌پذیر و همیشه سبز بوده که هرس درختان همیشه سبز به صورت سبک و درجهت زیباسازی و حذف شاخه های باز و شکسته صورت می پذیرد.

 

آدرس کوتاه شده: