فهرست طبقات
آخرین اخبار تاریخچه معاونت
پربازدیدترین اخبار تاریخچه معاونت

تاریخچه معاونت (۷۸۲ بازدید)

دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۳۵ ۷۸۲
طبقه بندی: تاریخچه معاونت
چچ
2KrYp9ix2YrYrtqG2Ycg2YXYudin2YjZhtiq

تاریخچه معاونت

شهرداری به عنوان متولی اداره شهر و مسئول عمران ، آبادانی ، توسعه و تامین امکانات و تهسیلات خدماتی – رفاهی و حوزه معاونت خدمات شهری نیز بعنوان مجری طرحها و پروژه های خدماتی و رفاهی ، وظیفه برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری و رفاهی را در راستای وظایف ومسئولیت شهرداری برعهده دارد که در این ارتباط ، تلاش نموده است با افزایش اعتبارات ، جلب مشارکت عمومی ، تقویت سازمانها وبهره گیری از همکاری مراکز علمی به عنوان یکی از ضرورت های زندگی شهرنشینی و پارامترهای پژوهشی در جهت بهبود محیط زیست شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات شهری که امروزه به اصل سنجش رفاه عمومی شناخته می شود ، اقدامات موثری انجام دهد .
از دیگر فعالیتهای حوزه در این زمینه می توان به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، هدایت و نظارت بر عملکرد مناطق و سازمانهای زیر مجموعه که شامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، سازمان مدیریت آرامستان ها ، سازمان پارکها و فضای سبز ، سازمان مدیریت پسماند و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اشاره نمود که طی سالهای اخیر تلاش مستمر و گسترده ای را در زمینه ایجاد تاسیسات حفاظتی و ایمنی ، بهبود محیط شهری ، هدایت و دفع آبهای سطحی و ایجاد تسهیلات شهری با استراتژیهای معینی چون تخصص گرایی ، خصوصی سازی ، آموزش و پرورش و نوآوری انجام داده است که برآیند آن ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز ، ساماندهی مشاغل شهری ، مکانیزه نمودن فعالیتهای اکثر سازمانهای تابعه ، اجرای طرح خصوصی سازی ، جذب نیروی انسانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و در نهایت ، بهبود خدمات شهری ، تامین رفاه وآسایش عمومی و حرکت به سوی ایجاد شهری سالم ، زیبا و ایمن بوده است

.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9543992678324
Qt: 1.842915058136