یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱ ۱۷
طبقه بندی: اخبار اصلی
چچ
2K/YsSDYqNmK2LPYqiDZiCDYtNi02YXZitmGINmH2YUg2KLZgdix2YrZhtmKINi02YfYsdmKINin2LIg2LfYsditINmH2KfZiiDYqNix2KrYsSDYrdmI2LLZhyDZg9mG2KrYsdmEINis2LHYp9im2YUg2LTZh9ix2Yog2KrZgtiv2YrYsSDYtNiv

در بیست و ششمین هم آفرینی شهری از طرح های برتر حوزه کنترل جرائم شهری تقدیر شد

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد از برگزاری اختتامیه بیست و ششمین هم آفرینی مشهد تحت عنوان «نوآوری در خلق مدل های مشارکتی در حل مسائل خدمات شهری با رویکرد شهر ترمیمی» خبرداد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، جعفر سروی در حاشیه اختتامیه بیست و ششمین هم آفرینی مشهد تحت عنوان «نوآوری در خلق مدل های مشارکتی در حل مسائل خدمات شهری با رویکرد شهر ترمیمی» که با حضور فعالان دفاتر تسهیلگری، متخصصین حوزه خدمات شهری و فعالان حوزه حقوق برگزار شد، اظهار کرد: پیرو برگزاری بالغ بر بیست ساعت آموزش ترمیمی دفاتر تسهیلگری درخصوص پرورش مهارت تشخیص و حل مساله اولین هم آفرینی با نگاهی به مسائل خدمات شهری برگزار شد، دفاتر تسهیلگری منتخب به ارائه مسائل و مشکلات اجتماعی مناطق خود پرداختند و در همین راستا با بررسی های انجام شده با همکاری روسای خدمات شهری هر منطقه راه کارهای کنترل مسائل و آسیب ها ارائه گردید. وی درخصوص مسائل و مشکلات ارائه شده افزود: دفتر تسهیلگری شهید مطهری به ارائه طرح مساله زباله گردها، دفتر تسهیلگری باهنر به ارائه مساله کودکان کار،دفتر تسهیلگری سیس آباد به ارائه روش های حل اختلاف محلی و اراضی رها شده و معتادین متجاهر، دفتر تسهیلگری شهید معقول به مساله کارگران ، دفتر تسهیلگری خلج به حل مساله مشاغل مزاحم و دفتر تسهیلگری دروی به ارائه مساله کودکان بازمانده از تحصیل پرداختند. مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد گفت: در پایان این هم آفرینی هیئت داوران طرح های برتر در حوزه کنترل جرائم شهری را انتخاب و با حضور نماینده اداره کل خدمات شهری راهکارهای اجرائی مسائل طرح گردید.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9200326601664
Qt: 3.1833121776581