دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۵۷ ۱۶
طبقه بندی: اخبار اصلی
چچ
2LHZgdiqINix2YjYqCDZhdi52KfYqNixINi02YfYsdmKINio2KcgNDUg2K/Ys9iq2q/Yp9mHINiu2YjYr9ix2Ygg2KzYp9ix2YjYqCDZhdmD2KfZhtmK2LLZhw==

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

رفت روب معابر شهری با 45 دستگاه خودرو جاروب مکانیزه

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد از رفت و روب بخشی از مناطق شهری با استفاده از 45 دستگاه خودرو جاروب مکانیزه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، محسن رهنمایی دراین خصوص، افزود: این جاروب های مکانیزه با توجه به مساحت و تعداد معابر مناطق مختلف بکار گرفته می شود، بنابراین بیشترین تعداد خودرو جاروب در منطقه ۹ و کمترین جاروب مکانیزه درمنطقه ثامن برای رفت و روب استفاده می شود. وی با بیان اینکه بیش از13.5میلیون مترمربع و ۳۷۶ هزار متر طول مسیر از معابرتوسط جاروب های مکانیزه رفت وروب می شوند، اظهارکرد: در مجموع در طول شبانه روز 45 جاروب مکانیزه ۳۰۵ ساعت کار انجام می دهند. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: از این تعداد جاروب مکانیزه بیشتر در بزرگراه ها و معابر اصلی درجه 1 و 2 و آیلند های میانی استفاده می شود. رهنمایی با اشاره به اینکه میانگین عمر مفید این جاروب های مکانیزه در شهرداری ۱۰ سال است، گفت: کارکرد و مسیر رفت و روب این خودروها بصورت مستمر توسط سامانه هوشمند AVL خودرویی تحت پایش و نظارت دقیق ناظرین عالی و ناظرین شب خدمات شهری قراردارد.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4329692522685
Qt: 1.0086162090302